Công ty TNHH Giày APACHE Việt Nam

Địa chỉ: Lô 79, KCN Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang

Số nhân viên:

Website: http://

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Nhân viên phiên dịch lưu trình bằng tiếng Hoa

Công ty: Công ty TNHH Giày APACHE Việt Nam

-
31/12/2019
Huyện Tân Phước

Chuyên viên phòng phòng Nhân sự

Công ty: Công ty TNHH Giày APACHE Việt Nam

8 Triệu - 15 Triệu
25/06/2020
Huyện Tân Phước

Chuyên viên phòng phòng Nhân sự

Công ty: Công ty TNHH Giày APACHE Việt Nam

8 Triệu - 15 Triệu
31/05/2020
Huyện Tân Phước

Chuyên viên phòng phòng Nhân sự

Công ty: Công ty TNHH Giày APACHE Việt Nam

8 Triệu - 15 Triệu
30/04/2020
Huyện Tân Phước
10 triệu - 15 triệu
30/09/2019
Hà Nội
8 triệu - 10 triệu
30/09/2019
Hà Nội

Chuyên Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thoại Phong

10 triệu - 15 triệu
30/07/2019
Hồ Chí Minh

Quản Lý Marketing

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thoại Phong

20 triệu - 30 triệu
30/07/2019
Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thoại Phong

15 triệu - 30 triệu
30/07/2019
Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thoại Phong

7 triệu - 10 triệu
30/07/2019
Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Chạy Quảng Cáo

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thoại Phong

10 triệu - 15 triệu
19/07/2019
Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thoại Phong

15 triệu - 30 triệu
19/07/2019
Hồ Chí Minh

Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thoại Phong

7 triệu - 10 triệu
19/07/2019
Hồ Chí Minh

Quản Lý Marketing

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thoại Phong

20 triệu - 30 triệu
19/07/2019
Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Biết Tiếng Trung Lương 7 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thoại Phong

7 triệu - 8 triệu
16/06/2019
Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu
16/06/2019
Hồ Chí Minh

Bản đồ Google

Nhà tuyển dụng hàng đầu

691

Ứng viên

871

Việc làm

7

Việc làm đang tuyển

580

Nhà tuyển dụng

139

Lượt ứng tuyển

Công ty TNHH Dịch vụ Fast Winner
Information
Liên hệ chúng tôi
Chứng nhận bởi
Chứng nhận bởi Bộ Công Thương